Privatlån

 

Samla lån
Samla lån

Samla lån är en metod för att låna pengar som används för att betala befintliga lån, men hur fungerar det? Genom att ta ett nytt stort lån för att betala av flera mindre skulder behöver låntagaren bara betala en räkning varje månad och slipper hålla rätt på flera betalningar och de förseningsavgifter som lätt kan bli följden. Om räntan på det nya lånet är lägre än de tidigare kan detta spara pengar för gäldenären på hans eller hennes månatliga betalningar. Klokt använt kan skuldkonsolidering vara en livlina. Dock kan det vid missbruk leda till kundförluster för långivaren och en ännu svårare sits för den skuldsatte. Läs den här artikeln och lär dig hur (och när) du kan konsolidera din skuld.

När är det (inte) lämpligt att samla lån.

Skuldkonsolidering kan vara en bra lösning för den som dragit på sig skulder från många håll och befinner sig i en knepig finansiell situation. Det kan även vara användbart för någon som inte är omedelbart i risk för en finansiell katastrof genom att det kan sänka kostnaderna och gör livet lite lättare. Allmänt gäller att för människor i svåra ekonomiska situationer är metoden att samla lån lämplig när det kan hjälpa till att undvika att en gäldenär går i personlig konkurs genom att minska sina betalningar till rimliga nivåer. Om du har möjlighet att låna pengar till en lägre ränta än dina befintliga skulder är det givetvis sunt att samla lån. (Tips! Hos Lånet.com hittar du sajter där du kan låna pengar till bra villkor)

Om du kämpar ekonomiskt och du inte kan få ett lån med lägre ränta är det inte en bra idé att samla dina lån även om det gör flera månadsbetalningar till en enda. Om du inte ser en väsentlig förbättring av räntor och villkor bör du avvakta och försöka igen med en annan långivare.

Begränsningar med att samla lån

Det är viktigt att förstå begränsningarna med att samla lån. Det är inte en metod för alla. Även om metoden har potential att göra att månadsbetalningarna mindre ha den också nackdelar. Innan du beslutar dig för att ansöka om att få låna ett större belopp i syfte att betala av alla små lån bör du beakta viktiga fakta nedan:

Samla lån - Piller mot skulder• Även om det kan sänka dina månatliga betalningar ändrar det inte nivån på dina skulder. Med andra ord, kommer du fortfarande vara skyldig samma mängd pengar efter att du betalat alla skulder genom att låna pengar hos en och samma långivare - du kommer (förhoppningsvis) bara betala mindre i ränta per månad.

• Om ditt konsolidera lån har en lägre ränta än de skulder som det ersätter innebär det ofta att lånet har en längre återbetalningsplan. På grund av detta är det möjligt att du faktiskt får betala mer pengar innan du blivit av med dina skulder – trots en lägra ränta.

• Beroende på hur du går till väga kan det skada ditt kreditbetyg. När du ansöker om ett lån registreras det hos kreditupplysningsföretag oavsett om du blir beviljad lånet eller inte. Du bör alltså inte ansöka om att få låna pengar om du inte är ganska säker på att du kan få lånet och kommer att använda det.   

Samlingslån

Skuldkonsolideringlån innebär att en långivare kan utfärdar ett enda ”hopbakslån” som används till att betala tillbaks alla gamla skulder. Det innebär vanligen att kunden betalar en fast avbetalning per månad till långivaren under en viss, oftast två till fem år. Med den här metoden kan skulder och höga saldon på dyra kreditkort lösas på ett enklare sätt. Dessutom är räntan lägre på det nya lånet. Hur låg den kan bli beror på den sökandes kreditprofil.

Hopbakslån

För att ett så kallat hobpakslån för att konsolidera skulder ka vara en bra idé måste du antingen få en ränta som är lägre än dina befintliga skulder eller så hjälper det dig att betala av dina skulder snabbare.

För att effektivt använda ett samlingslån, behövs en strategi för att tackla skulden. Detta inkluderar att inte använda något av de kreditkort som du fortfarande betalar av på. Annars skjuter du bara i princip upp det oundvikliga.

Ett bra tips är att ha en liten katastroffond innan du tar ett hopbakslån, så du inte är tvungen att använda något av dina kort om något oväntat skulle hända och du behöver kontanter medan du försöker rensa upp lånehärvan.